Dane kontaktowe

NEW STAR CAPITAL Sp. z o.o.

ul. Bukowa 17
96-500 Sochaczew
woj. mazowieckie

+48 608 641 252
+48 664 050 664

biuro@bhpstar.pl

NIP: 837 186 81 16

Produkt dnia
S464 Kurtka ostrzegawcza Bomber Contrast Plus - WYPRZEDAŻ
S464 Kurtka ostrzegawcza Bomber Contrast Plus - WYPRZEDAŻ
286,00 zł 274,56 zł 232,52 zł 223,22 zł
szt.
KOMBINEZON CHEMOOCHRONNY
KOMBINEZON CHEMOOCHRONNY
415,20 zł 337,56 zł
szt.
KOMBINEZON WODOOCHRONNY
KOMBINEZON WODOOCHRONNY
216,00 zł 175,61 zł
szt.
ELARA280
ELARA280
426,00 zł 346,34 zł
szt.
FIB49 Rękawica
FIB49 Rękawica
43,00 zł 34,96 zł
szt.
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się

Odzież robocza

Kategorie ochrony odzieży 

Sklep BHP i hurtownia BHP   BHPSTAR.pl - sklep internetowy

Kategoria I

Odzież ochronna zabezpieczająca przed minimalnymi zagrożeniami. 

Do kategorii I zaliczana jest odzież zwana roboczą oraz ubrania wykonane z tkanin ochronnych (trudnopalnych, odpornych na kwas i pył).

Nie podlegają procedurom oceny zgodności przez jednostki notyfikowane.

Do kategorii I zaliczana jest między innymi odzież chroniącą przed:

-powierzchniowymi uszkodzeniami mechanicznymi,

-zabrudzeniami nieszkodliwymi dla zdrowia

-zagrożeniami czynnikiem gorącym,

 

Kategoria II

-odzież chroniąca przed przecięciem,

-odzież  spawaczy,

-odzież dla pracowników narażonych na kontakt z silnymi substancjami chemicznymi,

- odzież ostrzegawcza

 

Kategoria III

Specjalistyczna odzież ochronna.

-specjalistyczne kombinezony przeciwchemiczne,

-odzież chroniąca przed promieniowaniem jonizującym, płomieniem, rozległymi rozpryskami gorących substancji oraz temperaturą przekraczającą 100°C

-odzież chroniąca przed  niskimi temperaturami poniżej -50°C,

-odzież przeznaczona do pracy pod wysokimi napięciami prądu elektrycznego.

 

 

Odzież ochronna - chroni pracownika przed jednym lub wieloma zagrożeniami. W zależności od stopnia zagrożenia odzież ochronna przyporządkowana jest do kategorii II lub III ŚOI.
Odzież ochronna podlega obowiązkowej certyfikacji.  

Wymagania ogólne
   
   
 

EN ISO 13688 (zastępuje EN 340)

Odzież ochronna - Wymagania ogólne.
Norma określa ogólne wymagania z zakresu ergonomii, oznaczenia wielkości, nieszkodliwości i znakowania odzieży ochronnej oraz informacji, które powinien dostarczyć producent wraz z odzieżą ochronną. Niniejsza norma powinna być stosowana w powiązaniu z inną normą zawierającą szczegółowe wymagania dla określonego wykonania wyrobu w celu zapewnienia ochrony przed danym zagrożeniem.

   
   
Warunki klimatyczne
   
   

EN 343 - piktogram

EN 343

Odzież ochronna - Ochrona przed deszczem.
Norma określa dwa parametry: odporność na przenikanie wody (od 0 do 3) czyli poziom przesiąkania odzieży i odporność na przenikanie pary (od 0 do 3) czyli poziom "oddychania" odzieży oraz określa właściwości chroniące przed złą pogodą, wiatrem, zimnem w temperaturach powyżej -5oC.

   

EN 342 - piktogram

EN 342

Odzież ochronna - Zestawy i wyroby odzieżowe chroniące przed zimnem.
Norma określa wymagania i metody badania zestawów odzieżowych (np. ubrań dwuczęściowych lub kombinezonów) i pojedynczych wyrobów odzieżowych przeznaczonych do ochrony przed zimnem. Odzież spełniająca wymagania tej normy może być stosowana w temperaturach poniżej -5oC, np. w chłodniach.

   

EN 342 - piktogram

EN 14058

Odzież ochronna - Wyroby odzieżowe chroniące przed chłodem.
Norma określa wymagania i metody badania dotyczące pojedynczych elementów kompletu odzieży chroniącej ciało przed wychłodzeniem w środowisku o umiarkowanie niskich temperaturach (powyżej -5oC). W takich przypadkach odzież zwykle nie musi być wykonana z materiałów nieprzemakalnych lub nieprzepuszczających powietrza i może chronić przed chłodem tylko miejscowo np. sama kamizelka.

   
   
Odporność na ciepło i palność
   
   

EN ISO 11611 - piktogram

EN ISO 11611 (zastępuje EN 470-1)

Odzież ochronna do stosowania podczas spawania i w procesach pokrewnych.
Niniejsza norma opisuje metody badań i wymagania dotyczące odzieży ochronnej stosowanej przez osoby wykonujące spawanie (odzież spawalnicza) i inne czynności podobnego typu i o zbliżonym poziomie zagrożeń. Ten typ odzieży ochronnej jest stosowany jako ochrona przed małymi kroplami stopionego metalu, iskrami, krótkotrwałym kontaktem z płomieniem oraz promieniowaniem cieplnym i ultrafioletowym. Zapewnia również w ograniczonym stopniu izolację elektryczną od przewodów będących pod napięciem stałym do 100V.

Zobacz więcej informacji o odzieży dla spawaczy

   

EN ISO 11612 - piktogram

EN ISO 11612 (zastępuje EN 531)

Odzież ochronna dla pracowników narażonych na działanie czynników gorących.
Odzież powinna chronić pracownika przed krótkotrwałym kontaktem z ogniem i ograniczać rozprzestrzenianie się płomieni (kod literowy: A1, A2) oraz chronić przed przynajmniej jednym rodzajem czynnika gorącego. Czynnikami gorącymi mogą być: ciepło konwekcyjne (kod literowy: B1, B2, B3), promieniowanie cieplne (kod literowy: C1, C2, C3, C4), duże rozpryski stopionego aluminium (kod literowy: D1, D2, D3), duże rozpryski stopionego żelaza (kod literowy: E1, E2, E3), ciepło kontaktowe (kod literowy: F1, F2, F3).

   
   
Widoczność
   
   

 EN ISO 20471 - piktogram

EN ISO 20471 (zastępuje EN 471)

Odzież ostrzegawcza o intensywnej widzialności.
Norma określa wymagania dotyczące odzieży wizualnie sygnalizującej obecność użytkownika, aby go zauważyć i widzieć w warunkach niebezpiecznych przy świetle nocnym, dziennym i przy świetle reflektorów. Norma określa wymagania dotyczące barwy i odblaskowości, a także minimalnych powierzchni oraz rozmieszczenia materiałów w odzieży ochronnej, ponadto nakłada obowiązek informowania użytkownika o maksymalnej ilości cykli oraz sposobie prania, którym może być poddana odzież przy zachowaniu odpowiedniego poziomu ochrony. Norma utrzymuje podział odzieży na 3 kategorie na podstawie minimalnych powierzchni materiałów odblaskowych danych w m², przy czym kategoria 1 jest najniższą kategorią, a kategoria 3 przedstawia najwyższy poziom widoczności..

   
   
 Skażenie otoczenia
   
   

EN 14126 - piktogram

EN 14126

Odzież chroniąca przed czynnikami biologicznymi.
W połączeniu z odpowiednią normą dla odzieży chroniącej przed chemikaliami zapewnia ochronę przed czynnikami infekcyjnymi (mikroorganizmami) występującymi w pyle, aerozolu lub cieczy (oznaczenie typu z przyrostkiem "-B", np. "Typ 3 - B".

   

EN 1073-2 - piktogram

EN 1073-2

Odzież chroniąca przed skażeniami promieniotwórczymi. 
Odzież zapewniająca ochronę przed przenikaniem cząstek radioaktywnych ale brak ochrony przed promieniowaniem radioaktywnym.

   

Odzież chemoodporna - piktogram

EN 13034

Odzież chroniąca przed ciekłymi środkami chemicznymi.
Wymagania dotyczące odzieży chroniącej, w ograniczonym zakresie, przed ciekłymi środkami chemicznymi (TYP 6). Norma określa wymagania dotyczące odzieży chroniącej przed opryskaniem cieczą i przed krótkotrwałym kontaktem z ciekłymi substancjami chemicznymi.

   

Odzież chemoodporna - piktogram

EN 13982-1

Odzież chroniąca przed cząstkami stałymi. 
Norma określa wymagania dotyczące odzieży ochraniającej całe ciało przed stałymi cząstkami środków chemicznych unoszącymi się w powietrzu (pyłami) (TYP 5).

   

Odzież chemoodporna - piktogram

EN 14605 + A1

Odzież chroniąca przed ciekłymi środkami chemicznymi.
Norma określa wymagania dotyczące odzieży ochraniającej całe ciało lub jego poszczególne części przed działaniem substancji chemicznej w postaci strumienia cieczy (TYP 3) lub w postaci rozpylonej (TYP 4).

   

Odzież chemoodporna - piktogram

EN 943

Odzież chroniąca przed ciekłymi i gazowymi chemikaliami, łącznie z aerozolami i cząstkami stałymi.
Norma określa wymagania dotyczące wentylowanych i niewentylowanych, gazoszczelnych (TYP 1) i niegazoszczelnych (TYP 2) ubrań ochronnych oraz wymagania dotyczące gazoszczelnych ubrań ochronnych przeznaczonych dla zespołów ratowniczych.

 Zobacz więcej informacji o odzieży chemoodpornej
 
 
Elektryczność
   
   

EN 61482 - piktogram

 IEC 61482 - piktogram

EN 61482-1-2 / IEC 61482-1-2 (zastępują normę ENV 50354)

Odzież ochronna przed zagrożeniami termicznymi spowodowanymi łukiem elektrycznym.
Norma określa metody badania materiału oraz wyrobów odzieżowych przeznaczonych dla pracowników narażonych na działanie łuku elektrycznego. Odzież ta nie jest ochronną odzieżą izolującą elektrycznie czyli nie służy jako ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym natomiast służy jako ochrona przed skutkami działania łuku elektrycznego - przed płomieniem, wysoką temperaturą i odpryskami ciekłego metalu.
Norma dzieli odzież na 2 klasy w zależności od stopnia ochrony przy napięciu 400V/50Hz i czasie trwania łuku 0,5s:
Klasa 1 – 4 kA
Klasa 2 – 7 kA.

   

 EN 1149 - piktogram

EN 1149

Właściwości elektrostatyczne odzieży ochronnej.
Norma określa metody badań do pomiaru rezystywności powierzchniowej, rezystancji skrośnej materiałów, zaniku ładunku elektrostatycznego z powierzchni materiału odzieży oraz określa wymagania elektrostatyczne dla odzieży ochronnej rozładowującej elektryczność statyczną, aby wykluczyć iskry mogące spowodować wybuch lub pożar. Odzież antystatyczna jest przeznaczona do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem.

   
Odzież ESD

EN 61340-5-1

Elektryczność statyczna. Ochrona przyrządów elektronicznych przed elektrycznością statyczną.
Odzież antystatyczna spełniająca w/w normę (odzież ESD) przeznaczona jest do bezpiecznego stosowania w strefach EPA (strefy ochronne przed wyładowaniami elektrostatycznymi).

   
   
Inne
   
   
 

EN 14644-1

Pomieszczenia czyste i związane z nimi środowiska kontrolowane.
Norma dotyczy klasyfikacji czystości powietrza w pomieszczeniach czystych oraz w związanych z nimi środowiskach kontrolowanych tylko pod względem stężenia pyłów znajdujących się w powietrzu. Odzież robocza i jej eksploatacja (pranie) powinna być dostosowana do wymogów w/w normy (odzież niepyląca) aby mogła być stosowana w pomieszczeniach czystych (cleanroom).

   

 EN 381-5 - piktogram

EN 381-5

Odzież ochronna dla użytkowników pilarek łańcuchowych przenośnych.
Wymagania dotyczące ochrony nóg.

 

 

Sklep BHP Aleksandrów Łódzki Sklep BHP Bełchatów Sklep BHP Będzin Sklep BHP Biała Podlaska Sklep BHP Białystok Sklep BHP Bielsko-Biała Sklep BHP Bochnia Sklep BHP Brzesko Sklep BHP Bydgoszcz Sklep BHP Bytom Sklep BHP Chełm Sklep BHP Chorzów Sklep BHP Chrzanów Sklep BHP Częstochowa Sklep BHP Dąbrowa Sklep BHP Dębica Sklep BHP Elbląg Sklep BHP Ełk Sklep BHP Gdańsk Sklep BHP Gdynia Sklep BHP Gliwice Sklep BHP Głogów Sklep BHP Gniezno Sklep BHP Gorzów Wielkopolski Sklep BHP Grajewo Sklep BHP Grudziądz Sklep BHP Inowrocław Sklep BHP Jastrzębie-Zdrój Sklep BHP Jaworzno Sklep BHP Jelenia Góra Sklep BHP Kalisz Sklep BHP Katowice Sklep BHP Kędzierzyn-Koźle

Sklep BHP Kielce Sklep BHP Koło Sklep BHP Konin Sklep BHP Koszalin Sklep BHP Kraków Sklep BHP Krosno Sklep BHP Legionowo Sklep BHP Legnica Sklep BHP Leszno Sklep BHP Lubartów Sklep BHP Lubin Sklep BHP Lublin Sklep BHP Łomża Sklep BHP Łódź Sklep BHP Mielec Sklep BHP Mrągowo Sklep BHP Mysłowice Sklep BHP Nowy Sącz Sklep BHP Olkusz Sklep BHP Olsztyn Sklep BHP Opole Sklep BHP Ostrołęka Sklep BHP Ostrowiec Świętokrzyski Sklep BHP Ostrów Wielkopolski Sklep BHP Oświęcim Sklep BHP Otwock Sklep BHP Pabianice Sklep BHP Piaseczno Sklep BHP Piekary Śląskie Sklep BHP Piła Sklep BHP Piotrków Trybunalski Sklep BHP Płock Sklep BHP Poznań Sklep BHP Pruszków Sklep BHP Przemyśl Sklep BHP Racibórz Sklep BHP Radom Sklep BHP Radomsko Sklep BHP Ruda Śląska Sklep BHP Rumia Sklep BHP Rybnik Sklep BHP Rzeszów Sklep BHP Siedlce

Sklep BHP Siemianowice Śląskie Sklep BHP Skarżysko-Kamienna Sklep BHP Skawina Sklep BHP Skierniewice Sklep BHP Słupsk Sklep BHP Sosnowiec Sklep BHP Stalowa Wola Sklep BHP Starachowice Sklep BHP Stargard Sklep BHP Suwałki Sklep BHP Szczecin Sklep BHP Świdnica Sklep BHP Świebodzin Sklep BHP Świętochłowice Sklep BHP Tarnobrzeg Sklep BHP Tarnowskie Góry Sklep BHP Tarnów Sklep BHP Tczew Sklep BHP Tomaszów Mazowiecki Sklep BHP Toruń Sklep BHP Trzebinia Sklep BHP Tychy Sklep BHP Wałbrzych Sklep BHP Warszawa Sklep BHP Wejcherowo  Sklep BHP Wieliczka Sklep BHP Włocławek Sklep BHP Wrocław Sklep BHP Zabrze Sklep BHP Zamość Sklep BHP Zawiercie Sklep BHP Zgierz Sklep BHP Zielona Góra Sklep BHP Żory

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl