Dane kontaktowe

NEW STAR CAPITAL Sp. z o.o.

ul. Bukowa 17
96-500 Sochaczew
woj. mazowieckie

+48 608 641 252
+48 664 050 664

biuro@bhpstar.pl

NIP: 837 186 81 16

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Produkt dnia
Okulary BRAVA2 SMOKE
Okulary BRAVA2 SMOKE

10,00 zł

8,13 zł

szt.
Opaska/uchwyt na narzędzia HA205
Opaska/uchwyt na narzędzia HA205

74,00 zł

60,16 zł

szt.
Urządzenie samohamowne MEDBLOC AN13006C2
Urządzenie samohamowne MEDBLOC AN13006C2

1 038,00 zł

843,90 zł

szt.
Rękawice robocze VE702P
Rękawice robocze VE702P

2,70 zł

2,20 zł

szt.
Hełm ochronny QUARTZ UP IV
Hełm ochronny QUARTZ UP IV

53,00 zł

43,09 zł

szt.
Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Odzież robocza

Kategorie ochrony odzieży 

Sklep BHP i hurtownia BHP   BHPSTAR.pl - sklep internetowy

Kategoria I

Odzież ochronna zabezpieczająca przed minimalnymi zagrożeniami. 

Do kategorii I zaliczana jest odzież zwana roboczą oraz ubrania wykonane z tkanin ochronnych (trudnopalnych, odpornych na kwas i pył).

Nie podlegają procedurom oceny zgodności przez jednostki notyfikowane.

Do kategorii I zaliczana jest między innymi odzież chroniącą przed:

-powierzchniowymi uszkodzeniami mechanicznymi,

-zabrudzeniami nieszkodliwymi dla zdrowia

-zagrożeniami czynnikiem gorącym,

 

Kategoria II

-odzież chroniąca przed przecięciem,

-odzież  spawaczy,

-odzież dla pracowników narażonych na kontakt z silnymi substancjami chemicznymi,

- odzież ostrzegawcza

 

Kategoria III

Specjalistyczna odzież ochronna.

-specjalistyczne kombinezony przeciwchemiczne,

-odzież chroniąca przed promieniowaniem jonizującym, płomieniem, rozległymi rozpryskami gorących substancji oraz temperaturą przekraczającą 100°C

-odzież chroniąca przed  niskimi temperaturami poniżej -50°C,

-odzież przeznaczona do pracy pod wysokimi napięciami prądu elektrycznego.

 

 

Odzież ochronna - chroni pracownika przed jednym lub wieloma zagrożeniami. W zależności od stopnia zagrożenia odzież ochronna przyporządkowana jest do kategorii II lub III ŚOI.
Odzież ochronna podlega obowiązkowej certyfikacji.  

Wymagania ogólne
   
   
 

EN ISO 13688 (zastępuje EN 340)

Odzież ochronna - Wymagania ogólne.
Norma określa ogólne wymagania z zakresu ergonomii, oznaczenia wielkości, nieszkodliwości i znakowania odzieży ochronnej oraz informacji, które powinien dostarczyć producent wraz z odzieżą ochronną. Niniejsza norma powinna być stosowana w powiązaniu z inną normą zawierającą szczegółowe wymagania dla określonego wykonania wyrobu w celu zapewnienia ochrony przed danym zagrożeniem.

   
   
Warunki klimatyczne
   
   

EN 343 - piktogram

EN 343

Odzież ochronna - Ochrona przed deszczem.
Norma określa dwa parametry: odporność na przenikanie wody (od 0 do 3) czyli poziom przesiąkania odzieży i odporność na przenikanie pary (od 0 do 3) czyli poziom "oddychania" odzieży oraz określa właściwości chroniące przed złą pogodą, wiatrem, zimnem w temperaturach powyżej -5oC.

   

EN 342 - piktogram

EN 342

Odzież ochronna - Zestawy i wyroby odzieżowe chroniące przed zimnem.
Norma określa wymagania i metody badania zestawów odzieżowych (np. ubrań dwuczęściowych lub kombinezonów) i pojedynczych wyrobów odzieżowych przeznaczonych do ochrony przed zimnem. Odzież spełniająca wymagania tej normy może być stosowana w temperaturach poniżej -5oC, np. w chłodniach.

   

EN 342 - piktogram

EN 14058

Odzież ochronna - Wyroby odzieżowe chroniące przed chłodem.
Norma określa wymagania i metody badania dotyczące pojedynczych elementów kompletu odzieży chroniącej ciało przed wychłodzeniem w środowisku o umiarkowanie niskich temperaturach (powyżej -5oC). W takich przypadkach odzież zwykle nie musi być wykonana z materiałów nieprzemakalnych lub nieprzepuszczających powietrza i może chronić przed chłodem tylko miejscowo np. sama kamizelka.

   
   
Odporność na ciepło i palność
   
   

EN ISO 11611 - piktogram

EN ISO 11611 (zastępuje EN 470-1)

Odzież ochronna do stosowania podczas spawania i w procesach pokrewnych.
Niniejsza norma opisuje metody badań i wymagania dotyczące odzieży ochronnej stosowanej przez osoby wykonujące spawanie (odzież spawalnicza) i inne czynności podobnego typu i o zbliżonym poziomie zagrożeń. Ten typ odzieży ochronnej jest stosowany jako ochrona przed małymi kroplami stopionego metalu, iskrami, krótkotrwałym kontaktem z płomieniem oraz promieniowaniem cieplnym i ultrafioletowym. Zapewnia również w ograniczonym stopniu izolację elektryczną od przewodów będących pod napięciem stałym do 100V.

Zobacz więcej informacji o odzieży dla spawaczy

   

EN ISO 11612 - piktogram

EN ISO 11612 (zastępuje EN 531)

Odzież ochronna dla pracowników narażonych na działanie czynników gorących.
Odzież powinna chronić pracownika przed krótkotrwałym kontaktem z ogniem i ograniczać rozprzestrzenianie się płomieni (kod literowy: A1, A2) oraz chronić przed przynajmniej jednym rodzajem czynnika gorącego. Czynnikami gorącymi mogą być: ciepło konwekcyjne (kod literowy: B1, B2, B3), promieniowanie cieplne (kod literowy: C1, C2, C3, C4), duże rozpryski stopionego aluminium (kod literowy: D1, D2, D3), duże rozpryski stopionego żelaza (kod literowy: E1, E2, E3), ciepło kontaktowe (kod literowy: F1, F2, F3).

   
   
Widoczność
   
   

 EN ISO 20471 - piktogram

EN ISO 20471 (zastępuje EN 471)

Odzież ostrzegawcza o intensywnej widzialności.
Norma określa wymagania dotyczące odzieży wizualnie sygnalizującej obecność użytkownika, aby go zauważyć i widzieć w warunkach niebezpiecznych przy świetle nocnym, dziennym i przy świetle reflektorów. Norma określa wymagania dotyczące barwy i odblaskowości, a także minimalnych powierzchni oraz rozmieszczenia materiałów w odzieży ochronnej, ponadto nakłada obowiązek informowania użytkownika o maksymalnej ilości cykli oraz sposobie prania, którym może być poddana odzież przy zachowaniu odpowiedniego poziomu ochrony. Norma utrzymuje podział odzieży na 3 kategorie na podstawie minimalnych powierzchni materiałów odblaskowych danych w m², przy czym kategoria 1 jest najniższą kategorią, a kategoria 3 przedstawia najwyższy poziom widoczności..

   
   
 Skażenie otoczenia
   
   

EN 14126 - piktogram

EN 14126

Odzież chroniąca przed czynnikami biologicznymi.
W połączeniu z odpowiednią normą dla odzieży chroniącej przed chemikaliami zapewnia ochronę przed czynnikami infekcyjnymi (mikroorganizmami) występującymi w pyle, aerozolu lub cieczy (oznaczenie typu z przyrostkiem "-B", np. "Typ 3 - B".

   

EN 1073-2 - piktogram

EN 1073-2

Odzież chroniąca przed skażeniami promieniotwórczymi. 
Odzież zapewniająca ochronę przed przenikaniem cząstek radioaktywnych ale brak ochrony przed promieniowaniem radioaktywnym.

   

Odzież chemoodporna - piktogram

EN 13034

Odzież chroniąca przed ciekłymi środkami chemicznymi.
Wymagania dotyczące odzieży chroniącej, w ograniczonym zakresie, przed ciekłymi środkami chemicznymi (TYP 6). Norma określa wymagania dotyczące odzieży chroniącej przed opryskaniem cieczą i przed krótkotrwałym kontaktem z ciekłymi substancjami chemicznymi.

   

Odzież chemoodporna - piktogram

EN 13982-1

Odzież chroniąca przed cząstkami stałymi. 
Norma określa wymagania dotyczące odzieży ochraniającej całe ciało przed stałymi cząstkami środków chemicznych unoszącymi się w powietrzu (pyłami) (TYP 5).

   

Odzież chemoodporna - piktogram

EN 14605 + A1

Odzież chroniąca przed ciekłymi środkami chemicznymi.
Norma określa wymagania dotyczące odzieży ochraniającej całe ciało lub jego poszczególne części przed działaniem substancji chemicznej w postaci strumienia cieczy (TYP 3) lub w postaci rozpylonej (TYP 4).

   

Odzież chemoodporna - piktogram

EN 943

Odzież chroniąca przed ciekłymi i gazowymi chemikaliami, łącznie z aerozolami i cząstkami stałymi.
Norma określa wymagania dotyczące wentylowanych i niewentylowanych, gazoszczelnych (TYP 1) i niegazoszczelnych (TYP 2) ubrań ochronnych oraz wymagania dotyczące gazoszczelnych ubrań ochronnych przeznaczonych dla zespołów ratowniczych.

 Zobacz więcej informacji o odzieży chemoodpornej
 
 
Elektryczność
   
   

EN 61482 - piktogram

 IEC 61482 - piktogram

EN 61482-1-2 / IEC 61482-1-2 (zastępują normę ENV 50354)

Odzież ochronna przed zagrożeniami termicznymi spowodowanymi łukiem elektrycznym.
Norma określa metody badania materiału oraz wyrobów odzieżowych przeznaczonych dla pracowników narażonych na działanie łuku elektrycznego. Odzież ta nie jest ochronną odzieżą izolującą elektrycznie czyli nie służy jako ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym natomiast służy jako ochrona przed skutkami działania łuku elektrycznego - przed płomieniem, wysoką temperaturą i odpryskami ciekłego metalu.
Norma dzieli odzież na 2 klasy w zależności od stopnia ochrony przy napięciu 400V/50Hz i czasie trwania łuku 0,5s:
Klasa 1 – 4 kA
Klasa 2 – 7 kA.

   

 EN 1149 - piktogram

EN 1149

Właściwości elektrostatyczne odzieży ochronnej.
Norma określa metody badań do pomiaru rezystywności powierzchniowej, rezystancji skrośnej materiałów, zaniku ładunku elektrostatycznego z powierzchni materiału odzieży oraz określa wymagania elektrostatyczne dla odzieży ochronnej rozładowującej elektryczność statyczną, aby wykluczyć iskry mogące spowodować wybuch lub pożar. Odzież antystatyczna jest przeznaczona do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem.

   
Odzież ESD

EN 61340-5-1

Elektryczność statyczna. Ochrona przyrządów elektronicznych przed elektrycznością statyczną.
Odzież antystatyczna spełniająca w/w normę (odzież ESD) przeznaczona jest do bezpiecznego stosowania w strefach EPA (strefy ochronne przed wyładowaniami elektrostatycznymi).

   
   
Inne
   
   
 

EN 14644-1

Pomieszczenia czyste i związane z nimi środowiska kontrolowane.
Norma dotyczy klasyfikacji czystości powietrza w pomieszczeniach czystych oraz w związanych z nimi środowiskach kontrolowanych tylko pod względem stężenia pyłów znajdujących się w powietrzu. Odzież robocza i jej eksploatacja (pranie) powinna być dostosowana do wymogów w/w normy (odzież niepyląca) aby mogła być stosowana w pomieszczeniach czystych (cleanroom).

   

 EN 381-5 - piktogram

EN 381-5

Odzież ochronna dla użytkowników pilarek łańcuchowych przenośnych.
Wymagania dotyczące ochrony nóg.

 

 

 

Odzież krótkiego użytkowania

Jaki materiał wybrać?

 

 • Polietylen (PE)
  To giętkie, plastyczne włókno zapewniające dobrą odporność chemiczną.
 • Polipropylen (PP)
  To włókno dzianinowe o właściwościach oddychających, które zapewnia doskonały komfort.
 • Materiał tkany laminowany, mikroporowaty - DT1xx
  Połączenie warstwy polipropylenowej (PP) i warstwy polietylenowej (PE) zapewnia znakomite właściwości i doskonałą ochronę przed większością środków chemicznych i cząstek. Włóknina jest bardzo odporna i nie mechaci się.
Matériaux tissé microporeux laminé
 • DELTACHEM POLIPROPYLEN + OSŁONA CHEMICZNA - DT3XX
  Połączenie kilku warstw polimeru wysokiej wydajności (osłona chemiczna) z kilkoma warstwami polipropylenu (PP) zapewnia wyjątkową ochronę i gwarantuje włókninie przepuszczalność powietrza. Polipropylen (PP) połączony z barierą chemiczną zapewnia giętkość oraz komfort w ekstremalnych warunkach.
SMS

 

 • SMS/SMMS POLIPROPYLEN - PIANKA POLIPROPYLENOWA - POLIPROPYLEN - DT2XX
  Połączenie trzech warstw polipropylenu (PP) zapewnia wyjątkową ochronę i gwarantuje włókninie przepuszczalność powietrza. Warstwa pianki, wtłaczana za pomocą gorącego powietrza, tworzy osłonę chemiczną. Pozostałe dwie warstwy zapewniają giętkość i przepuszczalność powietrza.

SMS

 

 

Jaką ochronę wybrać zgodnie z potrzebami?

Performances des vêtements à usage court

Powyższa lista nie jest wiążąca w sensie prawnym lecz spełnia rolę informacyjną i nie może w żadnym razie pociagać do odpowiedzialności firmy DELTA PLUS.

 

 

WYBIERZ SWÓJ KOMBINEZON KRÓTKIEGO UŻYTKOWANIA CHRONIĄCY PRZED CHEMIKALIAMI

 

NORMY

 

Correspondance des tailles Femme

Odzież zewnętrzna

Materials 

3tech3
Tkanina składająca się z 3 warstw.
 • Warstwa zewnętrzna
 • Membrana
 • Warstwa wewnętrzna
Oddychająca - Nieprzemakalna - Komfortowa
Tissu laminé 3 couches
2tech2
Tkanina składająca się z 2 warstw.
 • Warstwa zewnętrzna
 • Membrana
Oddychająca - Nieprzemakalna - Komfortowa
Tissu laminé 2 couches
Deltalu
Aluminizowana podszewka stanowiąca prawdziwą tarczę chroniącą użytkownika przed zimnem i wiatrem, przy zachowaniu swobody ruchów i komfortu.
Doublure aluminisée

 

Izolacja termiczna Thinsulate™ - Typ G

Zalety :
 • Włókno ciepłe i miękkie
 • Bardzo lekkie i wytrzymałe
 • Elastyczne
 • Oddychające
 • Włókno zapewniające optymalny komfort

Tkanina składa się z bardzo cienkich włókien poliestrowych zapewniających maksymalne ciepło w połączeniu ze znaczną elastycznością. Idealnie nadaje się do klasycznej odzieży przeznaczonej do pracy na zewnątrz.

Skład :

 • 100 % poliester

 

Odzież techniczna

Technologia ostrzegawcza

To materiały, które odbijają światło reflektorów samochodowych do ich źródła, pozwalając w ten sposób zwiększyć odległość widzialności pieszego z 30 do 160 metrów.

 

Vêtements techniques

 

Materials

Coolmax ®

Technologia Coolmax® pozwala na szybsze odprowadzenie potu zapewniając wygodę użytkowania . Maksimum komfortu dla użytkownika dzięki temu, że tkanina szybko schnie..

 

Izolacja termiczna Thinsulate™

Oferujemy szeroką gamę odzieży technicznej przeznaczonej do pracy w niskich temperaturach, opracowanej we współpracy z firmą 3M® z użyciem warstwy izolacyjnej Thinsulate™.

Plus

Szerokie, pionowe pikowanie wpływa na lepszą izolację termiczną. Ponadto, zastosowanie warstwy izolacyjnej THINSULATE™, bardzo cienkiej i elastycznej, przyczynia się do dużej swobody ruchów użytkownika i zapewnia odpowiednie odczuwanie ciepła..

Zalety :
 • Włókno cienkie i utrzymujące ciepło - odporne na przenikanie wody
 • Ciepło bez nadmiernej grubości
 • Izolacja miękka i równomierna
 • Włókno oddychające

Przy takiej samej grubości, warstwa izolująca zapewnia około półtorakrotnie więcej ciepła niż puch oraz prawie dwukrotnie większą odporność termiczną niż włókna o zwiększonych zdolnościach wypełniających..

Skład :

 • 65 % poliolefiny, 35 % poliester

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl