Dane kontaktowe

NEW STAR CAPITAL Sp. z o.o.

ul. Bukowa 17
96-500 Sochaczew
woj. mazowieckie

+48 608 641 252
+48 664 050 664

biuro@bhpstar.pl

NIP: 837 186 81 16

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Produkt dnia
Półbuty robocze damskie Cofra BRENDA BLACK S2 SRC
Półbuty robocze damskie Cofra BRENDA BLACK S2 SRC

192,00 zł

Cena regularna: 196,00 zł

Najniższa cena: 196,00 zł

156,10 zł

Cena regularna: 159,35 zł

Najniższa cena: 159,35 zł
szt.
Kurtka HELSINKI2
Kurtka HELSINKI2

250,00 zł

203,25 zł

szt.
KAMIZELKA M2GI3
KAMIZELKA M2GI3

153,00 zł

124,39 zł

szt.
Bluza robocza Sherman2
Bluza robocza Sherman2

315,00 zł

256,10 zł

szt.
MOOVE Bluza
MOOVE Bluza

295,00 zł

239,84 zł

szt.
Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Rękawice robocze

Rękawice Ochronne w sklepie bhp bhpstar.pl 

Uszkodzenia mechaniczne – przecięcia, przekłucia oraz otarcia – należą do najczęściej występujących urazów kończyn górnych.

Transport przedmiotów,  obróbka metali, szkła lub tworzyw sztucznych, budownictwo, przemysł spożywczy - to branże o dużym zagrożeniu

Ochrona rąk dzieli się na chroniące przed:

- lekkimi urazami mechanicznymi – rękawice chroniące przed urazami, których skutki są powierzchniowe np. obtarcie naskórka, lekkie skaleczenia

- średnio ciężkimi urazami mechanicznymi jak np. przecięcia, obtarcia, ukłucia .

- ciężkimi urazami mechanicznymi np. ukłucia i przecięcia ostrymi nożami z dużą energią

 

 • PN-EN 420+A1:2012 Rękawice ochronne – Wymagania ogólne i metody badań
 • PN-EN 388+A1:2019-01 Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi
 • PN-EN ISO 13997:2003 Odzież ochronna – Właściwości mechaniczne – Wyznaczanie odporności na przecięcie ostrymi przedmiotami 
 • PN-EN 407:2007 Rękawice chroniące przed zagrożeniami termicznymi (gorąco i/lub ogień) 
 • PN-EN 511:2009 Rękawice chroniące przed zimnem (aktualna, obowiązuje od 05.08.2009)
 • PN-EN ISO 374-1:2017-01 Rękawice chroniące przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i mikroorganizmami – Część 1: Terminologia i wymagania dotyczące ryzyka chemicznego
 • PN-EN ISO 374-1:2017-01 Rękawice chroniące przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i mikroorganizmami – Część 1: Terminologia i wymagania dotyczące ryzyka chemicznego
 • PN-EN 16523-1+A1:2018-11 Wyznaczanie odporności materiału na przenikanie substancji chemicznych – Część 1: Przenikanie ciekłej substancji chemicznej w warunkach ciągłego kontaktu
 • PN-EN ISO 374-5:2017-02 Rękawice chroniące przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i mikroorganizmami – Część 5: Terminologia i wymagania dotyczące ryzyka przenikania mikroorganizmów
 • PN-EN 374-2:2015-04 Rękawice chroniące przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i mikroorganizmami – Część 2: Wyznaczanie odporności na przesiąkanie 
 • PN-EN 12477:2005 Rękawice ochronne dla spawaczy
 • PN-EN 12477:2005/A1:2007 Rękawice ochronne dla spawaczy 
 • PN-EN 60903:2006 Prace pod napięciem. Rękawce z materiału izolacyjnego 
 • PN-EN 1149-5:2018-10 Odzież ochronna — Właściwości elektrostatyczne — Część 5: Wymagania materiałowe i konstrukcyjne 
 • PN-EN 61340-5-1:2017-01 Elektryczność statyczna — Część 5-1: Ochrona przyrządów elektronicznych przed elektrycznością statyczną — Wymagania ogólne 
 • PN-EN ISO 10819:2013-12 Drgania i wstrząsy mechaniczne – Drgania oddziałujące na organizm człowieka przez kończyny górne – Pomiar i ocena współczynnika przenoszenia drgań przez rękawice na dłoń operatora
 • PN-EN 421:2010 Rękawice ochronne przed promieniowaniem jonizującym i skażeniami promieniotwórczymi
 • PN-EN 1073-2:2005 Odzież chroniąca przed skażeniami promieniotwórczymi — Część 2: Wymagania i metody badań dotyczące niewentylowanej odzieży chroniącej przed skażeniami cząstkami promieniotwórczymi
 • PN-EN 455-1:2004 Rękawice medyczne do jednorazowego użytku – Część 1: Wymagania i badania na nieobecność dziur 

 

Normy dotyczące wymagań dla rękawic chroniących przed urazami mechanicznymi. 

PN-EN 388  

Rękawice ochronne chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi.
Rękawice ochronne chroniące przed czynnikami mechanicznymi takimi jak obtarcia, przecięcia i przekłucia, których skutki są poważniejsze niż powierzchniowe.  Rękawice antyprzecięciowe.

 Piktogram EN 388
   
PN-EN 381  

Wymagania dla rękawic chroniących przed przecięciem piłą łańcuchową.
Rękawice przeznaczone do ochrony rąk przed przecięciami piłą łańcuchową. Rękawica spełniająca tą normę powinna być oznaczona piktogramem przy którym powinna być umieszczona cyfra oznaczająca klasę ochrony (od 0 do 4), czyli klasę prędkości łańcucha, przy której wykazano odporność rękawic na przecięcie.

Piktogram EN 381
   
PN-EN 1082  

Rękawice i ochrony ramion chroniące przed przecięciami i ukłuciami nożami ręcznymi.
Rękawice przeznaczone do ochrony rąk przy pracy z nożami ręcznymi. Rękawice spełniające wymagania tej normy powinny być oznakowane piktogramem. Przy piktogramie nie stosuje się oznaczeń literowych ani cyfrowych.

 Piktogram EN 1082
   
PN-EN 14328  

Rękawice i ochrony ramion chroniące przed przecięciem nożami z napędem.
Rękawice przeznaczone do ochrony rąk przy pracach z nożami z własnym napędem. W przypadku tej normy nie stosuje się specjalnych znaków graficznych oznaczających rodzaj zagrożenia.

 

 

 

Producenci rękawic ochronnych dostosowują oznaczenia do znowelizowanej normy EN 388:2016 (rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi) oraz EN ISO 374:2016 (rękawice chroniące przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i mikroorganizmami. Poprzednie normy z roku 2013 pozostają aktualne do roku 2020. Poniżej najważniejsze zmiany jakie wprowadzają nowe normy.

 

Norma EN 388:2016 

Norma EN 388:2003 została zastąpiona nową normą EN 388:2016 (PN-EN 388:2017-02), która  ma lepiej odzwierciedlać przydatność rękawic ochronnych do rzeczywistych warunków pracy. 

-Do tej pory odporność na przecięcie mierzona była nożem okrągłym o stałym nacisku (tzw. Coup Test). Test ten nie do końca był obiektywny i mógł wypaczać wyniki w szczególności jeśli materiał rękawicy powodował tępienie ostrza noża a tak działo się w przypadku, gdy zawierał włókna szklane lub metalowe. W takiej sytuacji testem odniesienia staje się norma EN ISO 13997, która przewiduje test wymiennym ostrzem o zmiennym nacisku (Tonodynamometer TDM-100).

-W związku z nowym w/w testem dodany został piąty znak (litera A, B, C, D, E lub F) pod piktogramem określający poziom ochrony przed przecięciem zgodnie z metodą ISO 13997.

-Jeśli w czasie testu materiał, z którego wykonana jest rękawica nie tępi ostrza noża, "Coup Test" pozostaje testem odniesienia. Istnieje jednak dobrowolna możliwość podania poziomu odporności zgodnie z normą ISO 13997.

-Badanie odporności na przetarcie wykonywane jest teraz nowym rodzajem papieru ściernego (Klingspor PL31B 180), który jest bardziej powtarzalny od dotychczas stosowanego. Nie pociąga to za sobą zmiany oznaczeń.

-Norma przewiduje badanie poziomu ochrony rękawicy przed uderzeniem wg normy EN 13594:2015. Jeśli rękawice zostały poddane badaniu i test został zaliczony pozytywnie to pod piktogramem pojawia się litera „P”.

 
Norma EN 388 - piktogram 

 

Norma EN ISO 374:2016 

Norma EN ISO 374-1:2016 wprowadza istotne zmiany w stosunku do poprzedniej normy z roku 2013:

-Zwiększenie ilości substancji testowych z 12 do 18.-

-Rezygnacja z klasyfikacji rękawic o ograniczonej ochronie chemicznej (znika piktogram ze szklaną zlewką).

-Podział rękawic na 3 typy: A, B i C.

-Modyfikacja piktogramu - zamieszczanie różnej liczby liter w zależności od typu.

-Usunięcie odniesienia do ochrony przed mikroorganizmami. Ochronę przed mikroorganizmami reguluje obecnie część 5 normy, tj.: EN ISO 374-5:2015.

 
Norma EN 374 - piktogram
 
Nowa norma wprowadza 3 typy oznaczeń piktogramów: typ A, B i C.

 

 

Cyfry i litery określające parametry rękawicy przyjmują wartości wg poniższych zależności:
 

Parametr Poziom
1
Poziom
2
Poziom
3
Poziom
4
Poziom
5
Odporność na ścieranie (liczba cykli) 100 500 2000 8000 ---
Odporność na przecięcie "Coup Test" (wskaźnik) 1,2 2,5 5,0 10,0 20,0
Odporność na rozerwanie [N] 10 25 50 75 ---
Odporność na przekłucie [N] 20 60 100 150 ---

 

Parametr Poziom
A
Poziom
B
Poziom
C
Poziom
D
Poziom
E
Poziom
F
Odporność na przecięcie wg ISO 13977 [N]  2  5  10 15 22 30

 

Parametr Poziom
P
Odporność na uderzenie wg EN 13594:2015 TAK

 

 

 

Norma EN 374:2013 - wymagania, oznaczenia.

Norma EN 374:2013 dopuszcza dwa rodzaje oznaczeń rękawic chroniących przed czynnikami chemicznymi w zależności od ich poziomu ochrony: 

Pełna ochrona chemiczna

Ograniczona ochrona chemiczna

Piktogram EN 374 - ochrona pełna Piktogram EN 374 - ochrona prosta

Rękawice o pełnej ochronie chemicznej spełniają wymagania w zakresie penetracji oraz przy badaniu permeacji muszą wykazać czas przebicia minimum 30 minut z co najmniej 3 substancjami testowymi z 12 standardowo zdefiniowanych przez normę, których listę przedstawiamy poniżej.

Kod literowy wybranych min. 3 substancji umieszczony zostaje pod piktogramem.

Rękawice o ograniczonej ochronie chemicznej spełniają wymagania w zakresie penetracji (tzw. rękawice szczelne) ale nie zapewniają czasów przebicia wymaganych do pełnej ochrony chemicznej.

Rękawica taka może również skutecznie chronić przed określonymi substancjami chemicznymi lecz konieczna jest tu jednoznaczna deklaracja odporności danej rękawicy wydana przez producenta.


Lista 12-tu standardowo zdefiniowanych substancji chemicznych wg normy EN 374:

Kod literowy Substancja testowa Nr CAS Klasa
A Metanol 67-56-1 Alkohol pierwszorzędowy
B Aceton 67-64-1 Keton
C Acetonitryl 75-05-8 Związek nitrylowy
D Dwuchlorometan 75-09-2 Parafina chlorowana
E Dwusiarczek węgla 75-15-0 Związek organiczny zawierający siarkę
F Toluen 108-88-3 Węglowodór aromatyczny
G Dwuetyloamina 109-89-7 Amina
H Tetrahydrofuran 109-99-9 Związek heterocykliczny i eteru
I Octan etylu 141-78-6 Ester
J n-Heptan 142-85-5 Węglowodór nasycony
K Wodorotlenek sodowy 40% 1310-73-2 Zasada nieorganiczna
L Kwas siarkowy 96% 7664-93-9 Nieorganiczny kwas mineralny
 

 

Pozostałe oznaczenia rękawic chroniących przed czynnikami chemicznymi i biologicznymi:

Ochrona bakteriologiczna


Piktogram informujący, że rękawica zapewnia również ochronę przed czynnikami biologicznymi (mikroorganizmy). Rękawice takie muszą posiadać wartość penetracji AQL 1,5 lub niższą.
Ochrona mechaniczna Piktogram informujący, że rękawica spełnia dodatkowo określone wymagania w zakresie ochrony mechanicznej  EN 388
Broszura informacyjna Piktogram informujący o konieczności zapoznania się z instrukcją użytkowania rękawicy.

 

 

Norma EN ISO 374-1:2016 (Rękawice chroniące przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i mikroorganizmami

-Test przenikania (penetracji) zgodnie z normą EN 374-2:2014

-Test przenikania (permeacji) zgodnie z normą EN 16523-1:2015, która zastępuje normę EN 374-3

-Test zniszczeniowy (degradacji) zgodnie z normą EN 374-4:2013. 

 

Norma EN ISO 374-1:2016 wprowadza istotne zmiany w stosunku do poprzedniej normy z roku 2013:
 
-Zwiększenie ilości substancji testowych z 12 do 18.
-Rezygnacja z klasyfikacji rękawic o ograniczonej ochronie chemicznej (znika piktogram ze szklaną zlewką).
-Podział rękawic na 3 typy: A, B i C.
-Modyfikacja piktogramu - zamieszczanie różnej liczby liter w zależności od typu.
-Usunięcie odniesienia do ochrony przed mikroorganizmami. Ochronę przed mikroorganizmami reguluje obecnie część 5 normy, tj.: EN ISO 374-5:2015.

 

Sposób oznakowania rękawic chemoodpornych - 3 typy

Typ
Wymagania
Znakowanie
Typ A
Czas przenikania min. 30 minut dla co najmniej 6 substancji z listy.

Rękawica chemoodporna EN ISO 374-1 Typ A

  

Typ B
Czas przenikania min. 30 minut dla co najmniej 3 substancji z listy. 

 Rękawica chemoodporna EN ISO 374-1 Typ B 

Typ C Czas przenikania min. 10 minut dla co najmniej 1 substancji z listy.

 Rękawica chemoodporna EN ISO 374-1 Typ C 

  

Lista 18-tu standardowo zdefiniowanych substancji chemicznych wg normy EN 374:2016

Kod literowy Substancja testowa Nr CAS Klasa
A Metanol 67-56-1 Alkohol pierwszorzędowy
B Aceton 67-64-1 Keton
C Acetonitryl 75-05-8 Związek nitrylowy
D Dwuchlorometan 75-09-2 Parafina chlorowana
E Dwusiarczek węgla 75-15-0 Związek organiczny zawierający siarkę
F Toluen 108-88-3 Węglowodór aromatyczny
G Dwuetyloamina 109-89-7 Amina
H Tetrahydrofuran 109-99-9 Związek heterocykliczny i eteru
I Octan etylu 141-78-6 Ester
J n-Heptan 142-85-5 Węglowodór nasycony
K Wodorotlenek sodowy 40% 1310-73-2 Zasada nieorganiczna
L Kwas siarkowy 96% 7664-93-9 Nieorganiczny kwas mineralny
M Kwas azotowy 65% 7697-37-2 Nieorganiczny kwas mineralny
N Kwas octowy 99% 64-19-7 Kwas organiczny
O Roztwór amoniaku 30% 1336-21-6 Zasada organiczna
P Nadtlenek wodoru 30% 7722-84-1 Nadtlenek
S Kwas fluowodorowy 40% 7664-39-3 Nieorganiczny kwas mineralny
T Formaldehyd 37% 50-00-0 Aldehyd

Nowelizacja normy rozszerzyła listę zdefiniowanych substancji testowych o 6 dodatkowych oznakowanych kolejno od litery M do T.

 

Norma EN ISO 374-5: 2016 - Rękawice chroniące przed przed mikroorganizmami

Rękawice chroniące przed mikroorganizmami muszą przejść test odporności na przenikanie zgodnie z normą EN 374-2:2014.

Jest możliwość deklaracji ochrony przed wirusami jeśli rękawice zostały przebadane zgodnie z ISO 16604:2004(metoda B).

 

Ochrona przed mikroorganizmami EN ISO 374-5 Ochrona przed mikroorganizmami EN ISO 374-5
Piktogram dla rękawic zapewniających ochronę przed bakteriami i grzybami. Piktogram dla rękawic zapewniających ochronę przed bakteriami i grzybami oraz dodatkowo przed wirusami.

 

Dobór rękawic do ochrony przed zagrożeniami chemicznymi.

Przy doborze rękawic chroniących przed czynnikami chemicznymi należy  uwzględnić rodzaj i stężenie substancji chemicznej.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl