Dane kontaktowe

NEW STAR CAPITAL Sp. z o.o.

ul. Bukowa 17
96-500 Sochaczew
woj. mazowieckie

+48 608 641 252
+48 664 050 664

biuro@bhpstar.pl

NIP: 837 186 81 16

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Produkt dnia
Półbuty robocze  VIAGI S1P ESD
Półbuty robocze VIAGI S1P ESD

306,08 zł

248,85 zł

para
Kamizelka M6GIL
Kamizelka M6GIL

63,00 zł

Cena regularna: 122,00 zł

Najniższa cena: 122,00 zł

51,22 zł

Cena regularna: 99,19 zł

Najniższa cena: 99,19 zł
szt.
Kalosze PVC OXID O4 CI SRC
Kalosze PVC OXID O4 CI SRC

111,00 zł

90,24 zł

para
BLUZA ORSA
BLUZA ORSA

280,00 zł

Cena regularna: 319,00 zł

Najniższa cena: 335,00 zł

227,64 zł

Cena regularna: 259,35 zł

Najniższa cena: 272,36 zł
szt.
Rękawice robocze VE712GRG10 - 10 par
Rękawice robocze VE712GRG10 - 10 par

48,00 zł

39,02 zł

opakowanie
Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Słownik pojęć

Stosowane pojęcia wynikają z definicji zawartych w Polskiej Normie PN-N 18001:2004 - Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – Wymagania.

Audyt systemu zarządzania BHP - to systematyczne oraz niezależne badanie, mające na celu określenie czy podejmowane w ramach systemu zarządzania bezpieczeństwem w pracy działania, i osiągnięte efekty, odpowiadają planowanym ustaleniom oraz czy te ustalenia zostały skutecznie wdrożone, i są odpowiednie do realizacji polityki bhp, a także osiągnięcia założonych celów organizacji w tym zakresie.

Awaria  - to pożar, eksplozja lub emisja powstałe w trakcie procesu produkcji, transportu, magazynowania, przy udziale jednej lub kilku substancji niebezpiecznych, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska.

Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) - stan warunków oraz organizacji pracy, a także zachowań pracowników zapewniający wymagany poziom ochrony ich zdrowia oraz życia przed zagrożeniami występującymi w środowisku pracy.

Cel ogólny zarządzania  BHP - dotyczy działań w zakresie bhp, wynikający z polityki bezpieczeństwa i higieny pracy, który organizacja ustaliła do osiągnięcia.

Cel szczegółowy zarządzania BHP - wyrażony ilościowo zawsze, gdy jest to możliwe, wynikający z celów ogólnych zarządzania bhp w organizacji, wdrożony do zrealizowania aby osiągnąć te cele.

Ciągłe doskonalenie - działanie powtarzające się, mające za zadanie zwiększenie zdolności do spełniania wymagań.

Działania korygujące – działania, których celem jest wyeliminowanie przyczyny lub przyczyn wykrytej niezgodności lub innej niepożądanej sytuacji.

Działania zapobiegawcze - eliminują przyczynę lub przyczyny potencjalnej niezgodności bądź innej potencjalnej niepożądanej sytuacji. Podejmuje się w celu zapobieżenia potencjalnej niezgodności lub innej potencjalnej niepożądanej sytuacji.

Identyfikacja zagrożeń - proces rozpoznawania czy dane zagrożenie istnieje oraz określenia jego charakterystyki.

Monitorowanie aktywne - działania bieżące polegające na sprawdzaniu czy stosowane środki ochronne i zapobiegawcze przed zagrożeniami oraz związanym z nimi ryzykiem zawodowym oraz czy stosowane rozwiązania organizacyjne zastosowane w procesie wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem w pracy , spełniają określone wymagania. Monitorowanie aktywne ma za zadanie rozpoznawanie sytuacji związanych z  zagrożeniami dla pracownika, zanim zagrożenia te doprowadzą do wystąpienia wypadku w pracy lub choroby zawodowej.

Monitorowanie reaktywne - pozwala na sprawdzanie czy:

  • nieprawidłowości w zakresie stosowanych środków ochronnych i zapobiegawczych, przed zagrożeniami na danym stanowisku pracy oraz związanym z nimi ryzykiem zawodowym,
  • niezgodności w systemie zarządzania bezpieczeństwem pracy,

których skutkiem było wystąpienie: zdarzeń potencjalnie wypadkowych,  wypadków w pracy jak również powstaniem choroby zawodowej pracowników, są zidentyfikowane i są przedmiotem odpowiednich działań. Monitorowanie reaktywne to uczenie się na błędach. Oznacza to że badanie danego wypadku w pracy, okoliczności powstania choroby zawodowej, pozwala na rozpoznanie i usunięcie przyczyn które doprowadziły do niepożądanych zdarzeń.

Najwyższe kierownictwo - osoba lub zespół osób kierujących, organizujących, ustalających zasady funkcjonowania oraz nadzorujących pracę organizacji .

Niezgodność - brak spełnienia określonego wymagania wynikającego z obowiązującego prawa pracy oraz innych szczegółowych przepisów i zasad bhp lub obowiązujących norm zakładowych.

Ocena ryzyka zawodowego - jest procesem analizowania tego ryzyka  oraz wyznaczania stopnia jego dopuszczalności.

Organizacja - osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą,  grupa ludzi wraz z infrastrukturą, z przypisaną odpowiedzialnością prawną, nadanymi uprawnieniami, powiązaniami ( spółka, korporacja, stowarzyszenie, przedsiębiorstwo ), nazywana jest organizacją. Organizacja  ( firma ) może być państwowa, samorządowa lub prywatna.

Podwykonawca - osoba lub inna organizacja wykonująca, dostarczająca określone usługi na rzecz danej innej organizacji w miejscu jej pracy, zgodnie z określonymi wymaganiami, warunkami oraz ustaleniami. 

Polityka BHP - deklaracja organizacji dotycząca jej intencji oraz zasad odnoszących się do ogólnych efektów działalności w zakresie bhp, określająca ramy działania i ustalania celów organizacji dotyczących zarządzania bhp.

Ryzyko zawodowe - prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą . Chodzi tu o wystąpienie u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych środowiska pracy, lub sposobu wykonywania pracy.

Stanowisko pracy - przestrzeń pracy z wyposażeniem w środki i przedmioty pracy, w której pracownik lub zespół pracowników wykonują pracę.

System zarządzania bezpieczeństwem pracy - część systemu zarządzania organizacją, który obejmuje:

  1. strukturę organizacyjną
  2. planowanie
  3. odpowiedzialność
  4. zasady postępowania
  5. procedury
  6. procesy i zasoby potrzebne do opracowania, wdrożenia, realizacji, dokonywania przeglądów oraz utrzymania polityki bezpieczeństwa pracy na wysokim poziomie.

Wymagania - potrzeba lub oczekiwanie, które zostało ustalone, przyjęte zwyczajowo lub jest obowiązkowe. Można je podzielić na:wymagania dotyczące wyrobu, wymagania dotyczące zarządzania jakością, bezpieczeństwem, wymagania klienta.

Zagrożenie - stan środowiska pracy, który może spowodować wypadek lub chorobę.

Zagrożenie znaczące – może  powodować poważne oraz nieodwracalne uszkodzenia zdrowia pracownika lub doprowadzić do jego śmierci. Występuje przede wszystkim podczas wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych, lub podczas awarii.

Zdarzenie potencjalnie wypadkowe - zdarzenie niebezpieczne związane z wykonywaną pracą, które nie wywołuje skutków urazu lub pogorszenia stanu zdrowia.

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl