Dane kontaktowe

NEW STAR CAPITAL Sp. z o.o.

ul. Bukowa 17
96-500 Sochaczew
woj. mazowieckie

+48 608 641 252
+48 664 050 664

biuro@bhpstar.pl

NIP: 837 186 81 16

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Produkt dnia
Czapka NORDIC
Czapka NORDIC
63,00 zł 53,00 zł 51,22 zł 43,09 zł
szt.
CRYOG Rękawica kriogeniczna
CRYOG Rękawica kriogeniczna
213,00 zł 153,00 zł 173,17 zł 124,39 zł
szt.
KAMIZELKA GRAVITY
KAMIZELKA GRAVITY
215,00 zł 185,00 zł 174,80 zł 150,41 zł
szt.
RĘKAWICE VE712GR
RĘKAWICE VE712GR
7,08 zł 5,90 zł 5,76 zł 4,80 zł
szt.
FC61 Półbuty Portwest Compositelite Operis S3 HRO
FC61 Półbuty Portwest Compositelite Operis S3 HRO
313,00 zł 190,00 zł 254,47 zł 154,47 zł
szt.
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Właścicielem Sklepu Internetowego pod adresem www.bhpstar.pl jest firma  

NEW STAR CAPITAL Sp. z o.o.

Bukowa 17, 96-500 Sochaczew

NIP 837 186 81 16

REGON 385799430

KRS 0000833966

Telefon: +48 608 641 252

Nr konta: NEST BANK  73 1870 1045 2078 1066 3003 0001

Kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta Sklepu internetowego

T:  +48 664 050 664

T:  +48 608 641 252

biuro@bhpstar.pl

Korzystanie ze Sklepu internetowego oznacza akceptację Regulaminu. Akceptacji Regulaminu Klient dokonuje każdorazowo przed złożeniem zamówienia zaznaczając właściwe pole w formularzu rejestracyjnym.

DEFINICJE

Terminy użyte w Regulaminie:

BOK – Biuro Obsługi Klienta Sprzedawcy, które udziela Klientom informacji w zakresie prowadzonej przez Sklep Internetowy działalności, w tym na temat Produktów, Sklepu, Regulaminu oraz aktualnych Promocji, w Dni Robocze, w godzinach wskazanych w Sklepie Internetowym w zakładce „Kontakt”, pod wskazanymi tam numerami telefonu i adresem e-mail, za pośrednictwem chatu w Sklepie Internetowym oraz formularza kontaktowego w Sklepie Internetowym w zakładce „Kontakt”. Koszt połączenia z Biurem Obsługi Klienta - opłata jak za połączenie standardowe - wg cennika właściwego operatora).

Cena – określona w złotych polskich lub w innej walucie kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca podatek) należnego Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności Produktu na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży. Cena nie zawiera kosztów dostawy.

Dostawa - dostarczenie Klientowi przez Sprzedawcę zamówionego towaru, stanowiące wykonanie świadczenia przez Sprzedawcę na podstawie Umowy Sprzedaży. Dostawa może być zrealizowana za pomocą transportu własnego Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu usług dostawcy zewnętrznego – kuriera/poczty/paczkomaty. Dostawa jest realizowana po opłaceniu zamówienia. Dostawa nie jest realizowana do mieszkań w bloku.

Dowód sprzedaży - do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Dowód sprzedaży wystawiany jest kiedy zamówione przez Klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.

Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, który jest określony przez Klienta podczas tworzenia Konta. Rejestracja Konta wymaga dwukrotnego powtórzenia Hasła w celu umożliwienia wykrycia i skorygowania ewentualnych błędów. Klient jest zobowiązany do zachowania Hasła w ścisłej poufności (do nieujawniana go jakimkolwiek osobom trzecim). Sprzedawca udostępnia Klientowi wielokrotną możliwość zmiany Hasła.

Klient - Przedsiębiorca (Firma) lub Konsument (Osoba fizyczna), która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, dokonała Rejestracji i używa strony internetowej w celu realizacji zakupu towarów w Sklepie internetowym;

- osoba fizyczna; albo działająca przez osobę umocowaną

- osoba prawna; albo

- jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku gdy Klientem jest osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, zobowiązuje się ona uzyskać prawnie skuteczną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy o Świadczenie Usług/Umowy Sprzedaży oraz okazać taką zgodę na każde żądanie Sprzedawcy, przy czym co do zasady Umowy Sprzedaży zawierane w ramach Sklepu Internetowego mają charakter umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego.

Konsument – osoba fizyczna lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta, dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konto –Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (Loginem) i Hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, pozwalający na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności/usług. Klient uzyskuje dostęp do Konta za pomocą Loginu i Hasła. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji w Sklepie Internetowym. Konto umożliwia zapisywanie i przechowywanie informacji o danych adresowych Klienta do wysyłki Produktów, śledzenie statusu Zamówienia, dostęp do historii Zamówień i Rezerwacji oraz innych usług udostępnianych przez Sprzedawcę.

Koszyk – usługa udostępniana każdemu Klientowi, który korzysta ze Sklepu Internetowego, polegająca na umożliwieniu mu łatwego złożenia Zamówienia jednego lub kilku Produktów,, wpisania kodów rabatowych umożliwiających obniżenie Ceny na zasadach określonych odrębnymi umowami/regulaminami, wyświetlenia podsumowania Ceny poszczególnych Produktów i wszystkich Produktów łącznie (w tym ew. kosztów wysyłki), wyświetlenia przewidywanego terminu dostawy Produktów. Koszyk gromadzi składane przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży, tj. w ramach jednego Zamówienia można złożyć więcej niż jedną ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży.

Login – adres e-mail Klienta podany w ramach Sklepu podczas tworzenia Konta.

Newsletter – – Usługa Elektroniczna, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych informacji w szczególności o Produktach, Sklepie Internetowym, w tym nowościach i promocjach, na podany przez Klienta adres e-mail lub numer telefonu, za wyraźną zgodą Klienta. Zasady świadczenia przez Sprzedawcę usług określa regulamin udostępniony w ramach Sklepu Internetowego.

Polityka Prywatności - określa zasady i warunki na jakich  Sprzedawca przetwarza dane osobowe, które użytkownik udostępnia Sprzedawcy podczas korzystania z witryny https://bhpstar.pl, w tym w aplikacji mobilnej, lub innych aplikacji, oprogramowania, mediów cyfrowych, nośników cyfrowych lub funkcji związanych z Sprzedawcą BHPSTAR.PL.

Produkt – dostępny w Sklepie Internetowym towar/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, za zapłatą Ceny. Wszystkie Produkty prezentowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe.

Promocja – szczególne warunki sprzedaży lub świadczenia usług, uregulowane na zasadach wyrażonych w ramach Sklepu Internetowego, proponowane przez Sprzedawcę w określonym czasie, z których Klient może skorzystać na zasadach tam określonych, takie jak na przykład obniżenie Ceny lub obniżenie kosztów wysyłki. Promocja może zostać wycofana w każdym czasie.

Regulamin– niniejszy dokument określający zasady zawierania Umów Sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystania z usług udostępnianych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klientów, w tym usługi dokonywania Rezerwacji. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

Rejestracja - wypełnienie przez Klienta formularza rejestracyjnego znajdującego się na Stronie internetowej oraz podanie wymaganych danych osobowych, adresu konta e-mail oraz ustalenie hasła w celu pełnego korzystania z wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego;

Sklep – sklep stacjonarny prowadzony przez Sprzedawcę.

Sklep internetowy - platforma umożliwiająca składanie Zamówień oraz dokonywanie Rezerwacji przez Klienta oraz świadczenie usług udostępnianych przez Sprzedawcę, prowadzona przez Sprzedawcę, stanowiąca zespół połączonych ze sobą stron internetowych, dostępna pod adresem internetowym: www.bhpstar.pl.

Sprzedawca – NEW STAR CAPITAL Sp. z o.o.

Bukowa 17, 96-500 Sochaczew

NIP 837 186 81 16

REGON 385799430

KRS 0000833966

Telefon: +48 608 641 252

Nr konta: NEST BANK  73 1870 1045 2078 1066 3003 0001

Kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta Sklepu internetowego

T:  +48 664 050 664

T:  +48 608 641 252

biuro@bhpstar.pl

Treść – elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne (np. informacje o Produktach, zdjęcia Produktów, filmy promocyjne, opisy, komentarze) w tym utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane i rozpowszechniane w ramach Sklepu Internetowego przez odpowiednio Sprzedawcę, kontrahentów Sprzedawcy, Klienta albo inną osobę korzystającą ze Sklepu Internetowego.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Produktów za zapłatą Ceny powiększonej o ew. opłaty dodatkowe, w tym koszty wysyłki, której warunki określa w szczególności niniejszy Regulamin. Umowa Sprzedaży jest zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, po akceptacji Zamówienia przez Sprzedawcę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Umowa Sprzedaży określa w szczególności Produkt, jego główne cechy, Cenę, koszty wysyłki oraz inne istotne warunki. Każdy Produkt jest przedmiotem odrębnej Umowy Sprzedaży. Sprzedawca może zawrzeć Umowę Sprzedaży z Klientem niebędącym Konsumentem także w wyniku zawarcia porozumienia z pominięciem procedury określonej w niniejszym Regulaminie, co na żądanie którejkolwiek ze stron Umowy Sprzedaży zostanie potwierdzone w formie wiadomości e-mail. Nie stanowi zawarcia Umowy Sprzedaży ani zobowiązania do jej zawarcia dokonanie Rezerwacji.

Klient  poprzez akceptację regulaminu  automatycznie zgłasza żądanie uzyskania faktury, zamiast paragonu fiskalnego oraz wyraża zgodę na otrzymywanie faktury w postaci elektronicznej,

Umowa zawarta zostaje przez Sprzedawcę z Klientem sklepu internetowego, w sposób określony w niniejszym Regulaminie, po akceptacji Zamówienia przez Sprzedawcę.

Usługa elektroniczna – świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego, zgodnie z Umową o Świadczenie Usług. W zakresie, w jakim usługi są świadczone przez podmioty współpracujące ze Sprzedawcą, odpowiednie postanowienia dotyczące zasad korzystania z tych usług znajdują się w regulaminach dotyczących świadczenia usług przez te podmioty.

Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

Wymagania techniczne – minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca, w tym zawarcia Umowy o Świadczenie Usług lub zawarcia Umowy Sprzedaży, tj.:

-komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu (w przypadku Aplikacji – urządzenie mobilne);

- dostęp do poczty elektronicznej;

- przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej;

- zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768;

- włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript;

w przypadku zawierania Umowy Sprzedaży drogą telefoniczną:

- z wykorzystaniem telefonu;

w przypadku Aplikacji:

- system operacyjny urządzenia mobilnego: Android w wersji 4.0.3 lub wyższej lub iOS w wersji 9.0.4 lub wyższe, a w zakresie niektórych funkcjonalności także

- urządzenie mobilne z aparatem fotograficznym i usługą geolokalizacji (GPS).

Do zawarcia zawrzeć Umowy Sprzedaży Klient musi posiadać aktywny adres e-mail, a także w określonych przypadkach klawiaturę lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, określające Produkty, co do których Klient składa ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży oraz dane Klienta konieczne dla ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży. Zamówienie każdego Produktu będzie traktowane jako niezależna oferta Klienta zawarcia Umowy Sprzedaży (ułatwienie techniczne). Produkty mogą być sprzedawane w opakowaniach zbiorczych, z tego powodu nie jest w niektórych przypadkach możliwy zakup innej ilości produktów niż opakowanie zbiorcze. Minimalna wielkość zakupu rekawic roboczych to 12 (dwanaście) szt w jednym rozmiarze. Zamówieniu może zostać nadany jeden numer, a wszystkie oferty będą procedowane równolegle. Zamówienie wymaga akceptacji ze strony Sprzedawcy,  dopiero akceptacja Zamówienia przez Sprzedawcę oznacza zawarcie Umowy Sprzedaży. Zamówienia nieopłacone w terminie 10 dni zostaną automatycznie anulowane, nie wymaga to powiadomienia Klienta.

Klient może otrzymać 2 lub więcej  paczek w związku z realizacja Zamówienia.

§ 1. Składanie ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia można składać przez 24 godziny na dobę, przez cały rok.

2. Zamówienie są realizowane w dni robocze. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia realizacji zamówień.

3. Po wybraniu towarów dostępnych w Sklepie internetowym, Klient umieszcza je w wirtualnym Koszyku. Przez czas trwania zakupów Klient ma możliwość kontroli zawartości Koszyka i wielkości zamówienia. Klient w celu złożenia zamówienia, po podjęciu decyzji o zakupie, zostaje przekierowany do formularza, umożliwiającego zalogowanie się, gdzie zobowiązany będzie podać swój adres e-mail i hasło.

4. Do składania zamówień jest wymagane zarejestrowanie się. Nie można składać zamówienia bez rejestracji. Również możliwe jest  składanie zamówień za pomocą formularza rejestracyjnego, umieszczonego na Stronie internetowej. Rejestracja ma na celu uzyskanie przez Sprzedawcę danych niezbędnych do wykonania Umowy Sprzedaży.

§ 2. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć rzecz bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży, w warunkach promocji lub w przypadku towaru oznaczonego jako niepełnowartościowy. Sprzedawca dokładać będzie wszelkich starań aby termin Dostawy towaru był możliwie krótki. Wysyłki towarów przygotowywane są po złożeniu zamówienia i potwierdzeniu płatności.

2. Klient  poprzez akceptację regulaminu  automatycznie zgłasza żądanie uzyskania faktury VAT, zamiast paragonu fiskalnego oraz wyraża zgodę na otrzymywanie faktury VAT w postaci elektronicznej.

3. Zamówienia składane przez Klienta, wymagają przed realizacją podania danych Klienta, dla którego zostanie wystawiona faktura VAT z tytułu dostawy oraz Klient upoważnia Sprzedawcę na wystawianie faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

4. W przypadku braku możliwości wykonania Umowy zgodnie z zamówieniem Klienta spowodowanym brakiem jakiejkolwiek z pozycji zamówienia, z Klientem kontaktuje się pracownik Sprzedawcy w celu ustalenia warunków wykonania Umowy. Zamówienie zostanie zrealizowane bez brakujących pozycji, po wyrażeniu zgody przez Klienta. W przypadku braku zgody przez Klienta Umowa Sprzedaży wygasa, a Zamówienie nie będzie realizowane.

5. Klient ma obowiązek sprawdzić, w obecności pracownika firmy kurierskiej, pracownika Poczty Polskiej, lub pracownika Sprzedawcy (w przypadku Transportu własnego Sprzedawcy) zgodność dostarczonego towaru ze złożonym zamówieniem. Podpis Klienta na liście przewozowym, oznacza potwierdzenie zgodności Dostawy z Umową Sprzedaży.

6. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta. Sprzedawca złoży Klientowi oświadczenie o przyjęciu oferty w formie listu elektronicznego wysłanego na adres e-mail Klienta podany w formularzu rejestracyjnym. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z momentem złożenia oświadczenia o przyjęciu oferty przez Sprzedawcę.

7. Oferty towarów i produktów pochodzące z wyprzedaży, lub których ceny zostały czasowo obniżone  oraz ofert promocyjnych dostępne są do wyczerpania zapasów. Z powodu ograniczonej ilości towarów w w/w ofertach zamówienia złożone po wyczerpaniu zapasów nie będą mogły być realizowane, o czym klient zostanie poinformowany drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną przez pracownika Sprzedawcy. Sprzedawca zastrzega prawo do niezrealizowania części lub całości zamówienia w przypadku braku produktów w określonej cenie - np. wyczerpanie zapasów produktów i towarów w cenie obniżonej. O  braku możliwości realizacji zamówienia Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub mailowo.

8. Zamówienia realizowane są z dostawą tylko na terenie Unii Europejskiej na zasadach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT). Więcej w zakład Koszty Dostaw (link)

§ 3. SPOSOBY PŁATNOŚCI

1. Płatność gotówką nie jest dopuszczalna.

2. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy. Zamówienie realizowane będzie po wpływie środków na rachunek bankowy Sprzedawcy .

NEW STAR CAPITAL Sp. z o.o.

Bukowa 17, 96-500 Sochaczew

NIP 837 186 81 16

REGON 385799430

KRS 0000833966

Telefon: +48 608 641 252

Nr konta: NEST BANK  73 1870 1045 2078 1066 3003 0001

Kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta Sklepu internetowego

T:  +48 664 050 664

biuro@bhpstar.pl

3. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem. Do wykonania płatności za pomocą karty płatniczej niezbędne jest podanie następujących danych: numeru karty, imienia i nazwiska posiadacza karty, terminu ważności i kodu CVV2/CVC2 znajdującego się na rewersie karty płatniczej. Przy transakcjach realizowanych kartą płatniczą i e-przelewem, który jest administratorem danych osobowych. Ewentualne koszty przewalutowania ponosi klient. Do transakcji kartą płatniczą/e-przelewem zostanie będzie doliczona oplata 2 % kwoty zakupu towarów.

4. Odroczony termin płatności - płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy po odbiorze towaru. Zamówienia dla wybranych przez Sprzedawcę Klientów.

5. Realizacja zamówień wyższej wartości – Sprzedawca zastrzega prawo pobrania zaliczki w formie przedpłaty. Wysokość zaliczki określana jest indywidualnie przez pracownika Sklepu.

6. Realizacja zamówienia produktów, spoza oferty sklepu „na zamówienie” wymaga wpłaty przez Klienta z góry na konto Sprzedawcy 100% wartości Dostawy  + koszt wysyłki.

§ 4. CENY

1. Ceny w Sklepie internetowym podane są w złotych polskich i są cenami netto, bez podatku VAT. Do cen zostanie naliczony podatek VAT. Podane ceny nie zawierają kosztów Dostawy.

2. Koszty Dostawy są zależne od sposobu odbioru towaru i sposobu płatności. Koszty dostawy są podane odrębnie jako pozycja na fakturze VAT. Określone są w Cenniku Kosztów Dostaw.

3. Podane ceny są wiążące w chwili składania zamówienia przez Klienta, pod warunkiem dostępności produktu oraz  z zastrzeżeniem §2 pkt. 4 i/lub §2 pkt. 7, po akceptacji Zamówienia przez Sprzedawcę. W przypadku braku produktu lub towaru Sprzedawca zwraca na rachunek bankowy Klienta wpłaconą kwotę za złożone Zamówienie, które nie będzie mogło być zrealizowane, gdy nie zostało zaakceptowane przez Sprzedawcę.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen w Sklepie internetowym towarów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży, w każdym czasie.

5. Treść Sklepu Internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego.

§ 5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności. 

 

§ 6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY ORAZ ZWROTY TOWARU

1. Konsument ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu czternastu dni od dnia odbioru przesyłki z zamówionym towarem, składając w tym celu Sprzedawcy stosowne oświadczenie na piśmie. Formularz odstąpienia od Umowy – zwroty.

2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Konsument zobowiązany jest przesłać otrzymany towar w stanie niezmienionym, oryginalnie zapakowany i nieuszkodzony wraz z paragonem/fakturą. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od wysłania zgłoszenia o odstąpieniu od umowy. Konsument otrzyma zwrot równowartości ceny zakupionego towaru po dostarczeniu Sprzedawcy towaru wraz z paragonem/fakturą oraz wypełnionym Formularzem zwrotów.

3. Konsument ponosi koszty odesłania towaru do Sprzedawcy.

4. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do np.:

- umowy o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

- umowy w której Towarem jest rzecz wyprodukowana według zamówienia i specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb np. odzież robocza z logo wykonana pod indywidualne zamówienie klienta,

- umowa w której Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

- umowa w której Towarem są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

5. Kupujący nie będący Konsumentem nie może dokonać zwrotu towaru w trybie  odstąpienia od umowy.

6. W wyjątkowych przypadkach Klient (Przedsiębiorca) może zwrócić towar w stanie niezmienionym, oryginalnie zapakowany i nieuszkodzony po wcześniejszym uzyskaniu zgody ze strony Sprzedawcy, oraz uzgodnieniu warunków zwrotu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 7 dni od daty dokonania zakupu.

7. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek - zwrotów bez wcześniejszego uzgodnienia.

8. Zwrot wpłaconej kwoty dokonywany jest po otrzymaniu od Klienta podpisanej faktury korygującej.

9. Koszty związane z wysyłką i zwrotem towaru ponosi Klient. 

§ 7. Zastrzeżenie własności oraz Zastrzeżenie nieprzyjęcia oferty Klienta

7.1 Dostarczony towar pozostaje własnością BHPSTAR.PL aż do chwili, gdy Klient zaspokoi wszystkie roszczenia BHPSTAR.PL wynikające z danej transakcji.

7.2 W  przypadku rażącego naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, Sprzedawca w celu uniknięcia dalszych szkód może nie przyjąć oferty Klienta w zakresie określonych form płatności lub dostawy. Niniejsze postanowienie stosuje się niezależnie od tego, jakimi danymi identyfikuje się Klient i jakie dane podaje przy składaniu Zamówienia.

§ 8. Opisy

Opisy towarów, dostępnych w Sklepie internetowym, są aktualne i zgodne ze stanem faktycznym. Sprzedawca nie ponosi jednak odpowiedzialności za niezgodności lub błędy w opisach podawanych przez producenta lub dystrybutora danego produktu. Sprzedawca nie ponosi również odpowiedzialności za zmiany, które wprowadza producent lub dystrybutor, nie informując o tym Sprzedawcy.

§ 9. Reklamacje

Sklep ponosi odpowiedzialność za wady towaru.

1. Jeśli zakupiony towar posiada wady fabryczne Sprzedawca wymieni go na towar wolny od wad. W tym celu Klient powinien powiadomić niezwłocznie Sprzedawcę e-mailem biuro@bhpstar.pllub za pośrednictwem poczty oraz odesłać wadliwy towar na adres Sprzedawcy firmą kurierską wskazaną przez Sprzedawcę, wraz z fakturą lub paragonem sprzedaży doręczonymi przy dostawie wypełniając dane zawarte w Formularzu Reklamacji (link). Faktura sprzedaży lub paragon z odpowiednią adnotacją o dokonaniu reklamacji zostanie zwrócona Klientowi wraz z dostarczeniem wymienionego towaru.

2. Klienci będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

§ 10. Kontrola wad rzeczy oraz ciężar dowodu

1. Zamawiający jest zobowiązany do sprawdzenia, czy dostarczone rzeczy nie są obciążone wadami, bezzwłocznie po dostawie. Jeśli w tym momencie lub w późniejszym terminie okaże się, że rzeczy mają wady, to Zamawiający jest zobowiązany poinformować o tym Sprzedawcę bezzwłocznie (w ciągu 5 dni). Zgłoszenie musi możliwie dokładnie opisywać rozpoznaną wadę. Jeśli Zamawiający nie zgłosi wady, to uważa się, że towar zostały zaakceptowany z wadą. Zgłoszenie jest niezbędne także wówczas, gdy pomyłkowo przesłany zostanie towar inny, niż uzgodniony, lub Sprzedawca dostarczy zbyt małą ilość towaru.

2. Jeśli Zamawiający z własnej winy zgłosi nieuzasadnioną reklamację, to jest zobowiązany do pokrycia kosztów związanych z kontrolą tego stanu rzeczy zgodnie z cennikiem godzinowym obowiązującym w danym momencie u Sprzedawcy

3. Jeśli Sprzedawca nie uznaje braków dostawy, to Zamawiający ma obowiązek udowodnić, że wada istniała.

§ 11.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. Zmieniony Regulamin publikowany będzie na Stronie internetowej i zacznie obowiązywać od dnia opublikowania.

2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z Umowy Sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl